Általános Szerződési Feltételek

az alábbi feltételeket és szabályokat a Allocacoc Zrt. hozta létre. Székhelye: Kallabova 31, Brno, irányítószám: 61600, Brno-město járás, ÁFA: CZ03800156, bejegyezve a C 86839 szám alatt az Brno Regionális Bíróság által

1. Bevezető Rendelkezések

1.1. Az alábbi Feltételek és Szabályok (a továbbiakban a „Feltételek") határozzák meg az Eladó és a Vásárló kölcsönös jogait és kötelezettségeit a (cseh) Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012 számú törvény 1751. § (1) bekezdésének tartalma alapján. Továbbá meghatározza a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit a Felhasználó fiókjával kapcsolatban

1.2. A Feltételekkel kapcsolatban a nagybetűvel szedett fogalmak definíciója az alábbiak szerint van meghatározva:

az Eladó
az eladó fogalmát a Polgári Törvénykönyv 2079. §-a határozza meg, a továbbiakban az eladó a Allocacoc Zrt.

a Vásárló
a vásárló fogalmát a Polgári Törványkönyv 2079. §-a határozza meg.

a Szerződés
az adásvételi szerződés, ami az Eladó és a Vásárló között jön létre.

a Fogyasztó
bárki, aki Szerződést köt az Eladóval úgy, hogy a saját üzleti tevékenysége vagy foglalkozása nem terjed ki az előbbiére.

a Weboldal
A Weboldalnak a www.cubenehst.hu címen elérhető tartalmat tekintjük, különös tekintettel az ott kínált alkalmazásra, aminek a fő célja a termékek megtekintése, kiválasztása és megrendelése a Felhasználó által.

a Bevásárlókosár
A Weboldal e funkcióját a Fogyasztó tevékenysége hozza létre automatikusan, ezek a termékek hozzáadása, elvétele, a mennyiség meghatározása.

a Szolgáltató
az a jogi személy, aki lehetővé teszi a Felhasználó számára a fiókjának a használatát, vagyis a Allocacoc Zrt.

Felhasználói Fiók
A Weboldal azon része, ami az adott Felhasználó számára elérhető. A Regisztráció során jön létre, a bevitt adatok megerősítése után.

a Felhasználó
Az a személy, aki a Felhasználói Fiókot használja.

2. A Felhasználói Fiók

2.1. A Felhasználó jogosult a weboldalon létehozni egy Felhasználói Fiókot, hogy megkönnyítse a termékek megrendelését.

2.2. A Felhasználó az alábbi módon hozza létre a Felhasználói Fiókot: a Weboldalon megadja legalább a minimálisan szükséges adatokat, különös tekintettel a keresztnévre, a vezetéknévre, a számlázási címre, az e-mail címre, a bejelentkezési névre, és a jelszóra, valamint ezeket az adatokat menti. Ugyanekkor egyetért a Feltételekkel és Szabályokkal és a személyes adatok feldolgozásával (a továbbiakban a „Regisztráció").

2.3. A Felhasználó által bevitt adatokat igaznak és teljesnek tekintjük. A lehetséges hibákért és a valóságnak meg nem felelő adatokért a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

2.4. A Felhasználói Fiókhoz való hozzáférést a bejelentkezésnél megadott adatok korlátozzák, ezek a bejelentkezési név és a jelszó ( a továbbiakban a „bejelentkezési adatok"). A Felhasználó és a Szolgáltató köteles ezeket az adatokat bizalmasan kezelni.

2.5. A Felhasználó nem jogosult arra, hogy megengedje mások számára a fiókjának a használatát.

2.6. A Szolgáltató megszüntetheti a Felhasználói Fiókot, különösen akkor, ha Felhasználó inaktivitási ideje meghaladja az egy évet, vagy akkor, ha a Vásárló megsérti a Szerződéshez kapcsolódó jogait, beleértve a Feltételeket.

2.7. A Felhasználó tudatában van annak, hogy a fiókja időnként nem feltétlen elérhető, főleg akkor, ha a Szolgáltató szoftver- és hardverkarbantartást végez, vagy egy harmadik fél teszi ugyanezt.

2.8. A Felhasználóra vonatkozóan a 9.9 és 9.10 bekezdésekben leírt további korlátozások hatályosak.

3. A Szerződés létrejötte

3.1. Az Eladó Weboldalán található termékek adatai tájékoztató jellegűek, és az Eladó nem köteles azok alapján szerződést kötni. A Polgári Törvénykönyv 1732. § rendelkezése itt nem alkalmazható.

3.2. Amennyiben a Vásárló meg kívánja rendelni a termékeket, azokat hozzá kell adnia a Bevásárlókocsijához, meg kell adnia a mennyiséget, ezután pedig ki kell töltenie egy űrlapot a Weboldalon, amiben szerepelnie kell a

a) a megrendelt termékkel kapcsolatos információknak, a mennyiségnek,
b) az ár megfizetésével kapcsolatos információknak,
c) a kézbesítési információknak,
d) a kézbesítés költségeivel kapcsolatos információknak,
e) a Vásárló nevének és vezetéknevének, a számlázási címnek, az e-mail címnek. Amennyiben a Vásárló megegyezik a Felhasználóval, ezek az adatok automatikusan bevitelre kerülnek (a továbbiakban a „Rendelés").
3.3. A bevitt adatok ellenőrzése és módosítása lehetséges, beleértve a Rendelés során elkövetett lehetséges hibák azonosítását és javítását is.

3.4. A rendelés véglegesnek tekintendő, ha a Vásárló rákattint a „Rendelés" ikonra. Ez a Vásárló számára nyújtott „Ajánlat"-nak minősül (a továbbiakban az „Ajánlat").

3.5. Az Eladó a Vásárlónak e-mailben azonnal visszaigazolja a Rendelést. Az Eladó a Vásárló Felhasználói Fiókjában vagy a rendelés során megadott e-mail címre küldi a visszaigazolást. Amikor az Eladó visszaigazolja a Rendelést, az a Szerződés elfogadását jelenti (a továbbiakban „Elfogadás").

3.6. A szerződés létrejöhet a felek között cseh nyelven is.

3.7. A Szerződést az Eladó öt éven át elektronikus formában megőrzi. A Vásárló ahhoz hozzáférhet a Felhasználói Fiókján keresztül.

3.8. A Vásárló – a Szerződés meghatározása szerint - a termék árának megfizetésekor szerez tulajdonjogot a terméken.

4. Fizetési Feltételek

4.1. A Weboldalon megtalálhatóak a termékekkel kapcsolatos információk, beleértve a termékek árát (a továbbiakban az „Ár"). Az ár ÁFÁ-t és minden egyéb illetéket tartalmaz. Az Ár attól kezdve hatályos, amikor azt a Weboldalon publikálják. Ez nem zárja ki a lehetőséget, hogy az Eladó egyedi szerződéseket kössön.

4.2. A Vásárló köteles megfizetni a Termék árát, beleértve a csomagolási és szállítási költségeket éppúgy, mint a rendelt mennyiség kézbesítését. Ha az nincs másképp meghatározva, az Ár már magában foglalja a csomagolási és szállítási költségeket.

4.3. A távolsági kommunikáció költségei nem befolyásolják az Árat, az eladó csak a szállításért számolhat fel díjat.

4.4. Az Eladó jogosult teljes vagy részleges fizetés igénylésére, még mielőtt kézbesíti a terméket a Vásárlónak. A Polgári Törvénykönyv 2119. § (1) bekezdésének rendelkezései itt nem alkalmazhatóak.

4.5. Az Árat az Eladónak az alábbi módokon lehet megfizetnie:

a) készpénzben, Vásárló által a Rendelésben a kézbesítés helyeként megjelölt helyszínen, az 5.1 bekezdésben megadott módokon.
b) közvetlen átutalással a PayPal és GoPay szolgáltatásokon keresztül

4.6. A fizetési módot a Vásárló választja ki a Rendelés során.

4.7. A Vásárló csak akkor változtathatja meg a fizetés módját, ha az Eladó azzal egyetért. A változtatási igényt írásban kell az Eladónak eljuttatni annak számlázási vagy e-mail címére.

4.8. Az Eladónak jogában áll megtagadni a 4.5 bekezdésben felsorolt fizetési módokat a Vásárlótól.

4.9. Amennyiben a fizetés készpénzben vagy bankkártyával történik, az Ár a vásárlás pillanatában kerül rendezésre. Amennyiben az Ár nem rendezhető, azt úgy kell tekinteni, hogy a Vásárló elállt.

4.10. Amennyiben az Eladó bármilyen árengedményet nyújt a Vásárlónak, azokat nem lehet összevonni egymással.

4.11. Ha az üzleti gyakorlatnak megfelel, vagy a hatályos jogszabályok előírják, az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a Szerződésben foglalt fizetési kötelezettségéről.

5. Kézbesítési Feltételek

5.1. Az Eladó az alábbi kézbesítési módokat engedélyezi:

k) személyes vásárlás az Eladó által a Weboldalán meghatározott helyen (a továbbiakban a „kézbesítés helye"),
l) kézbesítés csomagküldő szolgálattal (árufuvarozó) a Vásárlónak, az általa a Rendelésben meghatározott helyre
5.2. Különleges szállítási igénynél a Vásárló viseli annak további költségeit.

5.3. Amennyiben az Eladó köteles a Vásárló által a Rendelésben megadott helyre kézbesíteni a terméket, abban az esetben a Vásárló köteles a terméket átvenni. Személyes vásárláskor az átvételre tíz munkanap a határidő.

5.4. Ha a felek megegyeznek a kézbesítéses átvételről, az Eladó kötelezettségei teljesítettnek tekintendők, amikor átadja a terméket az első árufuvarozónak. Amennyiben a Vásárló a Fogyasztó is egyben, az Eladó azzal teljesíti a kötelezettségeit, ha a Fogyasztó kezébe továbbítja a terméket. Ez nem áll akkor, ha a Fogyasztó olyan árufuvarozót választ, amit nem az Eladó ajánl neki.

5.5. Az Eladó vagy az árufuvarozó igényelheti a Vásárlótól, hogy az személyazonosságot igazoló dokumentummal, személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel igazolja a kilétét. Az Eladó jogosult a termék átadásának megtagadására.

5.6. Amennyiben a Vásárló az 5.3 bekezdésben leírt határidőn belül nem veszi át a terméket, a Vásárló köteles a tárolási vagy újrakésbesítési költségeket állni. Az Eladó jogosult a termék eladására, miután arról a Vásárlót e-mailben értesítette, és annak ésszerű határidőt adott. A Vásárlótól igényelhetik a tárolási és újrakézbesítési költségek fizetését, és az Eladó jogosult e költségek beszámítására.

5.7. Hacsak az nincs másképp meghatározva, az Eladó köteles a Szerződés létrejöttétől számított 15 napon belül a terméket eljuttatni a Vásárlóhoz, és lehetővé tenni, hogy az a termékről rendelkezzen. Amennyiben a termék „raktáron" van, az Eladó legkésőbb a szerződéstől számított két munkanapon belül kézbesíti a terméket.

5.9. Amennyiben az Eladó nem teljesíti az 5.7 bekezdésben foglaltaknak megfelelően a termék kézbesítésével kapcsolatos kötelezettségét, a Vásárló felszólítja, hogy ésszerű határidőn belül kézbesítse azt. Ha az Eladó a határidőn belül nem teljesíti a kötelezettségét, a Fogyasztó elállhat a megállapodástól.

5.10. Az Eladó az átvételtől számított két napon belül elküldi a termékkel kapcsolatos dokumentumokat, különös tekintettel a számlára és a tanúsítványokra.

6. A Kockázatok átruházása

6.1. Amennyiben a terméket az Eladó telephelyén vagy a kézbesítés helyén vásárolják meg, az esetleges kár kockázatát a termék átvételének pillanatától a Fogyasztó viseli, vagy attól a pillanattól, amikor a termék kézbesítésre kerül, és a Fogyasztót értesítik, hogy arról rendelkezhet.

6.2. Ha a felek egyetértenek, hogy árufuvarozó kézbesíti a terméket, a kockázatot a Fogyasztó viselő attól kezdve, amikor a termék a szerződésnek megfelelően átadásra kerül az első árufuvarozóhoz. Ha az Eladó egy megadott helyen köteles átadni a terméket, akkor a kockázat nem kerül át a Fogyasztói oldalra, hacsak a terméket az árufuvarozónak nem ugyanezen a helyen adják át. Az Eladó jogosult a termékkel kapcsolatos dokumentumok megtartására, de ez nem érinti a kockázatok átruházását. Ha a Fogyasztó egyben a Vásárló, a kockázatviselés a termék kézhezvételének a pillanatában száll át. Ez utóbbi nem hatályos akkor, ha a Fogyasztó olyan áruszolgáltatót igényel, amit nem az Eladó ajánlott neki.

6.3. A kockázatviselés nem száll át a Vásárlóra, csak ha a termék a szerződésnek megfelelően el van látva védjeggyel, a szükséges dokumentumokkal, vagy arról a Fogyasztót bármilyen módon értesítik.

6.4. A Vásárló abban az esetben is köteles a termék Árát megfizetni, ha az sérült vagy elveszett, és a kockázatok korábban már átszálltak a Vásárlóra, kivéve, ha a termék azért sérül meg vagy tűnik el, mert az Eladó megszegte a saját kötelezettségeit.

7. Hibás fogyasztási cikk, garancia, visszakövetelés

7.1 A felek között megállapodásban foglalt jogokat és kötelezettségeket a Törvény szabályozza, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012 sz. törvény 1914 – 1925, 2099 – 2117, és a 2161-2174 §-ainak rendelkezéseire.

7.2 Miután a kockázat átszállt rá, a Vásárló a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja a terméket, ellenőrzi annak mennyiségét és jellemzőit, a csomagolás épségét. Ha bármilyen hibát talál, arról köteles az Eladót vagy az árufuvarozót értesíteni, továbbá a Fogyasztó jogosult a termék átvételét visszautasítani. Amennyiben a Fogyasztó átveszi a hibás terméket, a hibákról leírást kell adnia a jegyzőkönyvben. Ha ezt elmulasztja megtenni, a hibás fogyasztási cikkel kapcsolatos jogai érvényüket vesztik.

7.3 Az Eladó garantálja a Vásárló felé, hogy a termék a kézbesítés idején nem hibás. A termék átvétele során a termék:

7.3.1 rendelkezik azokkal a jellemzőkkel, amikről a két fél előzőleg megállapodott, vagy azokkal, amiket az Eladó előzőleg megadott, vagy azokkal, amikre a Fogyasztó a termék jellemzői és reklámja alapján számít, amennyiben hiányzik a megállapodás,

7.3.2 használható arra a célra, amiről az Eladó azt állítja, hogy a termék arra alkalmas, vagy arra a célra, amire a terméket általában használják,

7.3.3 a minősége megfelel a mintának vagy mintadarabnak, amennyiben a minőséget így határozzák meg,

7.3.4 valamint a mennyisége, méretei, vagy súlya megfelelő,

7.3.5 a hatályos törvényi szabályozásnak megfelel.

7.4 Ha a hiba tizenkét hónapon belül nyilvánvalóvá válik, az úgy tekintendő, mintha az már az átvételkor fennállt volna.

7.5 A hiba az Eladó kötelezettségeinek megsértésével kapcsolatban jelentősnek számít, ha az Eladó tudatában volt vagy tudatában kellett volna lennie annak, hogy a másik fél a hiba ismeretében nem kötötte volna meg a szerződést. Más esetekben a hiba nem számít a szerződésben vállalt kötelezettségek megsértésének.

7.6 Ha a termék hibás mivolta a Szerződés jelentős megsértésének minősül, a Vásárló jogosult új termék kézbesítésre, javításra, ésszerű árengedményre, vagy a Szerződéstől való elállásra.

7.7 Ha a termék hibás mivolta nem minősül a Szerződés jelentős megsértésének, a Vásárló jogosult javítást vagy ésszerű árengedményt igényelni.

7.8 A Vásárló azonnal köteles a hibát jelezni az Eladó felé, miután azt a termék ellenőrzése során felismerte. Ha a hiba rejtett, a Vásárló köteles azt jelezni rögtön azután, hogy felismerte azt, de legfeljebb (a vásárlástól számított) két éven belül. Reklamáció során vagy azt követően a Vásárló értesíti az Eladót a reklamáció általa választott módjáról. Ha ezt elmulasztja megtenni időben, akkor reklamációra a 7.7 bekezdésben foglaltak szerint jogosult még akkor is, ha a termék hibás mivolta a Szerződés jelentős megsértésének minősül.

7.9 A fenti jogok az Eladó telephelyén/értékesítési helyén gyakorolhatók, ha az az értékesített termékkörrel kapcsolatban lehetséges, vagy az Eladó székhelyén, vagy más telephelyeken. Lehetséges, hogy Vásárlónak a javításhoz való jogával az Eladó által igazolt, engedélyezett félnél kell élnie. A reklamáció az átvétel pillanatától tekintendő hatályosnak.

7.10 A reklamáció nem mentesíti a Vásárlót a termék árának megfizetése alól. A Polgári Törvénykönyv 2108. §-ának rendelkezése ez esetben nem hatályos. Ez a paragrafus nem alkalmazandó, ha a Fogyasztó egyben a Vásárló.

7.11 A Vásárló nem állhat el a szerződéstől, vagy nem kérhet új kézbesítést, ha a terméket nem tudja átvételre alkalmas állapotban visszaszolgáltatni. Ez nem hatályos abban az esetben, ha:

7.11.1 ha a változásokat a hibák keresésére irányuló vizsgálat idézte elő,

7.11.2 ha a Vásárló használta a terméket a hiba felfedezése előtt,

7.11.3 ha nem a Vásárló idézte elő annak a lehetetlenségét, hogy a termék használattól nem befolyásolt állapotban visszajuttassa, vagy

7.11.4 ha a Vásárló a hiba megtalálása előtt eladta a Terméket, elfogyasztotta vagy használat során módosította azt, ha ez csak részben történt meg, a Vásárló csak azt követelheti vissza, amit lehetséges, és ha megtéríti az Eladó felé azt az összeget, ami megfelel a termék használatának a mértékének.

A hibás fogyasztási cikkekkel kapcsolatos jogok a jogi kötelezettségeket tekintbe véve
7.12 A Vásárló jogosult a hiba jelentésére, ha a hiba az átvételtől számított 24 hónapon belül áll elő, hacsak a termék kedvezményes árának nem valamilyen hiba volt az oka, alkalmi használat okozta kopás, használt termék esetén olyan hiba, ami megfelel a termék használatának és idővel az elhasználódásának, és ami jelen volt a termék átvételénél, vagy pedig a termék jellegéből adódik.

7.13 Ha a termék nem bír a 7.3-es bekezdésben említett jellemzőkkel, a Vásárló igényelhet új hibamentes példányt abban az esetben, ha az a termék jellegét tekintve ésszerű. Ha a hiba a terméknek csak egy részét érinti, a Vásárló az alkatrész cseréjét igényli; ha ez nem lehetséges, a Vásárló elállhat. Ha a hiba természetét tekintve ez nem ésszerű, különösen akkor, ha lehetséges a hiba javítása, a Vásárló jogosult az ingyenes kijavítás igénylésére.

7.14 A Vásárló jogosult új termék igénylésére, alkatrész cseréjére még akkor is, ha a hiba javítható abban az esetben, ha nem tudja a terméket ugyanazon egy vagy több hiba ismételt jelentkezése miatt használni. Ebben az esetben a Vásárló jogosult az elállásra.

7.15 Amennyiben a Vásárló nem áll el, vagy nem él a csere iránti jogával, alkatrész cseréje, vagy javítás jogával, ez esetben igényelhet árengedményt. A Vásárló jogosult az árengedmény igénylésére abban az esetben, ha az Eladó nem tud új példányt kézbesíteni, alkatrészt cserélni vagy azt megjavítani, és abban az esetben, ha az Eladó ésszerűtlen határidővel válaszol, vagy pedig ha a reklamáció kellemetlenséget okozna a Vásárlónak, aki egyben a Fogyasztó is.

7.16 A Vásárló nem jogosult a fentiekre, ha tudott a hibáról, vagy ő maga okozta azt.

7.17 Ha meg van adva bármilyen korlátozás, amelyen belül a termék hétköznapi használatra alkalmas, az Eladó garantálja a termék haszálhatóságát ezen időkorláton belül, illetve hogy a termék megőrzi a jellemzőit erre az időre. Ha több időkorlát is meg van adva, közülük a hosszabb hatályos, azonban a felek közötti megállapodás tartalma elsőbbséget élvez.

7.18 A hibás fogyasztási cikkekkel kapcsolatos jogok a 7.12 és 7.17-es bekezdésekben leírt kötelezettségeken belül, beleértve az elállás jogát a 8.4-es bekezdésnek megfelelően, nem hatályosak, ha a Vásárló vállalkozó, és nyilvánvaló a Szerződés létrehozásakor, hogy a vásárlás a saját üzleti tevékenységével kapcsolatos.

7.19 A megrendeléssel együtt ingyenesen kapott ajándékok nem küldhetők vissza.

7.20 A használat, a szennyezettség és a szennyeződés mértéke figyelembe vehető, és csak az arányos összeg kerül visszatérítésre.

8. Elállás a Szerződéstől

8.1. Az Eladó jogosult a Szerződéstől való elállásra, ha a Termék már nincsen gyártásban, nincs kézbesítve, vagy az ára jelentősen megváltozott.

8.2. Ha a Vásárlónak az elállást követően pénz jár vissza, az Eladó a visszafizetést ugyanazon a módon hajtja végre, amilyen fizetési módot a Vásárló korábban választott.

8.3 Ha az eredeti szerződés megszűnik, a vásárló köteles az ajándékot visszaszolgáltatni.

8.4. A Vásárló a Szerződéstől való elállásra a 7.6 és 7.14 bekezdésekben foglaltak szerint jogosult.

A Fogyasztó elállása a Szerződéstől
8.5. A Fogyasztó 14 napon belül elállhat a Szerződéstől. A Szerződés típusától függően több lehetőség állhat fenn:

8.5.1. Ha adásvételi szerződésről van szó, ezt az időszakot az átvétel napjától számítjuk.

8.5.2. Ha a szerződés többfajta terméket, vagy néhány alkatrész kézbesítését foglalja magába, a fenti időszakot az utolsó kézbesítés napjától számítjuk.

8.5.3. Ha a szerződés termékek rendszeres kézbesítését foglalja magába, a a fenti időszakot az első szállítmány átvételének napjától számítjuk.

8.6. A Fogyasztó tekintetbe veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-a értelmében nem állhat el olyan kézbesítési Szerződéstől, amit a kívánsága alapján módosítottak, amely romlandó áruról szól, vagy olyan termékről, amely a felbontás után nem visszaszolgáltatható, hang- vagy videófelvétel esetén, kicsomagolt szoftvernél, újságok és magazinok kézbesítése után, digitális tartalom kézbesítése után, hacsak azt nem fizikai adathordozó útján kézbesítették, és azt az elállási időn belül, az előzetes megállapodás alapján jutatták el a Fogyasztóhoz.

8.7. Amennyiben a Fogyasztó el akar állni a Szerződéstől, használhatja a Szabályokban található, az Eladó által biztosított űrlapot. Az elállási nyilatkozatot az Eladóhoz a info@cubenest.hu címre kell eljuttatni. A nyilatkozat megérkezését a Fogyasztó számára azonnal írásban visszaigazolják.

8.8. Az elállást azonnal végre kell hajtani, de legfeljebb 14 napon belül a Fogyasztónak vissza kell küldenie vagy át kell adnia a kapott terméket. A Packeta kapott visszaküldési kód használata esetén a fogyasztónak levonásra kerül a 990 Ft (áfát is tartalmazó) összeg. A Fogyasztó tudatában van a ténynek, hogy az elállás költségeit neki kell viselnie. A Terméket tisztán, sértetlenül, és az eredeti csomagolásban kell visszajuttatni, beleértve minden vele küldött kelléket is. Ha a Termék nem sértetlen, az Eladó jogosult egyoldalúan meghatározni és követelni a kár mértékét.

8.9. Az elállástól számított 14 napon belül az Eladónak vissza kell fizetnie a teljes összeget, amit a Fogyasztótól kapott, beleértve a legolcsóbb szállító költségeit is. Az Eladó nem köteles visszatéríteni az Árat a Fogyasztónak azon időpontot megelőzően, amikor az igazolta, hogy már visszaküldte a terméket, és azt az Eladó meg fogja kapni. A Fogyasztó elfogadja, hogy a visszafizetés ugyanolyan módon történik, mint amilyen módot ő korábban a fizetéshez választott.

8.10. A Fogyasztó az 5.9-es bekezdésben foglaltaknak megfelelően jogosult a Szerződéstől való elállásra.

9. Személyes adatok védelme

9.1. A Vásárló személyes adatainak védelmét a Személyes adatok védelméről szóló 101/2000 sz. törvény és annak hatályos módosításai szabályozzák.

9.2. A Vásárló hozzájárul a következő személyes adatok átadásához: kereszt- és családnév, számlázási cím, személyi igazolvány-szám, hozzáadottértékadó azonosító-szám (ÁFA), e-mail cím, telefonszám, bankszámlaszám, IP cím (a továbbiakban „személyes adatok").

9.3. A személyes adatok kezelésének célja a Szerződéshez kapcsolódó jogok és kötelességek megvalósítása, beleértve a kézbesítést és a fizetést, a Felhasználói Fiók biztosítását és az Eladó marketingigényeit. Amennyiben a Vásárló nem ért egyet egyes személyes adatainak a kezelésével, az nem zárja ki a Szerződés megkötését.

9.4. A Vásárló személyes adatai elektronikus formában vagy írásban egyaránt határozatlan időre kerülnek feldolgozásra.

9.5. A Vásárló tudatában van annak, hogy köteles a Felhasználói fiókjának a regisztrációja során valós és teljes adatok megadására. Ha az adatokban bármilyen változás történik, a Vásárló köteles azokat az Eladó tudomására hozni.

9.6. Az Eladó jogosult az adatkezeléssel harmadik személyt megbízni. Az Eladónak a Vásárló adatait bizalmasan kell kezelnie, ez alól csak az áruszállítók és a fizetési szolgáltatók a kivételek.

9.7. A Vásárló jogosult a kezelt személyes adatainak a megismerésére. Az Eladó jogosult egy ésszerű díjat felszámolni a személyes adatok kezeléséért, de ezek a költségek a szükségesnél nem lehetnek magasabbak. Ha a Vásárló úgy találja, hogy a személyes adatait rosszul vagy törvénysértő módon kezelték, a Vásárló jogosult a kezelt személyes adatokról magyarázatot kérni a 9.6-os bekezdésben foglaltaknak megfelelően. A Vásárló jogosult a számára hátrányos helyzet korrekciójának az igénylésére.

9.8. A Vásárló jogosult bármikor kilépni a Személyes adatok kezeléséről szóló megállapodásból.

Hírlevelek küldése és a „sütik" tárolása
9.9. A Vásárló bármikor kiléphet ebből a megállapodásból, de erről az Eladót annak számlázási címén levélben, vagy a hírlevél végén található linken keresztül értesítenie kell.

9.10. A Szolgáltató a Felhasználó Tudomására hozza, hogy a sütiket az Elektronikus kommunikációról szóló 127/2005 sz. törvény 89. § (3) bekezdése alapján dolgozza fel, beleértve az állandó sütifájlokat, és ehhez a Felhasználó hozzájárul. A megállapodás 10 évre érvényes.

9.11. A Vásárló Jogosult kilépni a sütikre vonatkozó megállapodásból a webes böngészési beállításainak a megváltoztatásával.

9.12. A Szolgáltató arra használja Felhasználó sütijeit, hogy a Weboldalnak és annak tartalmának, reklámjainak a személyre szabását javítsa, hogy közösségi médiás funkciókat kínáljon,és hogy elemezze a látogatás gyakoriságát.

10. Záró Rendelkezések

10.1. Az Eladó és a Vásárló között létrejövő jogokat és kötelezettségeket a Cseh Köztársaság jogi rendszere szabályozza, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvre.

10.2. Az Eladó és a Vásárló viselkedését nem szabályozza a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012 sz. törvény 1816. § (1) bekezdése értelmében vett etikai kódex.

10.3. A Felhasználó regisztrációja során minden, a Polgári Törvénykönyv 1752. § (1) bekezdése alapján előírt feltétel teljesítésre kerül, és az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani e Feltételeket. Ez nem érinti azokat a jogokat és kötelezettségeket, amik a változtatások előtt léptek életbe. A változtatásokat közölni kell a Weboldalon és/vagy a Weboldal adatbázisában szereplő e-mail címekre küldött üzenetben. A Felhasználó jogosult a változások életbe lépése utáni első bejelentkezésétől számított három munkanapon belül azok elutasítására (amennyiben a változásokat a Weboldalon közölték), és három napon belül a kötelezettségek felmondására, ami elegendő idő arra, hogy egy másik szállítótól hasonló termékhez jusson.

10.4. Az Eladó számlázási címe Allocacoc s.r.o. (Zrt.), irányítószám: 61600, Brno, Kulkova 31 e-mail cím: info@cubenest.hu, telefonszám: +420 733 712 734.

10.5. Az EU létrehozott egy felületet a panasz bíróságon kívüli rendezésére. A fogyasztóknak jogában áll rendezni reklamációikat az online rendeletek feltételei szerint bírói végrehajtás bevonása nélkül. A vitarendezési felület az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nem vagyunk kötelesek és nem is fogunk részt venni alternatív viták rendezésében bíróságon kívüli (nem jogi) személyek előtt az EU Online Viták Rendezéséről szóló rendelet értelmében.Amennyiben panasza lenne a megrendelt termékkel kapcsolatban, az alábbi címen tudja felvenni a kapcsolatot velünk: info@cubenest.hu

10.6. E Feltételek hatályba lépnek 1.1.2022.

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Adatvédelmi beállítások

Cookie-kat használunk a weboldal látogatás javítására, a teljesítmény elemzésére és a használatára vonatkozó adatok gyűjtésére. Ehhez harmadik féltől származó eszközöket és szolgáltatásokat használhatunk, és az összegyűjtött adatokat továbbíthatjuk partnereinknek az EU-ban, az Egyesült Államokban vagy más országokban. Az "Összes cookie elfogadása" gombra kattintva elfogadja ezt a feldolgozást. Az alábbiakban részletes információkat találhat, vagy módosíthatja preferenciáit.

Adatvédelmi irányelvek

Részletek megtekintése
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

A termék a kosárba került
Vissza a boltba Rendelés